Strona główna Plakaty promocyjne

Plakaty promocyjne

Przy tworzeniu plakatów współpracowałam dotychczas z wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Teatrem Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz twórcami niezależnymi.  W swoich projektach skupiam się na wizji organizatorów i reżyserów, dodatkowo oferując własną wrażliwość artystyczną jako uzupełnienie całości. Jeśli jesteś zainteresowana bądź zainteresowany współpracą, napisz!